Wadium w pieniądzu

Maciej Lubiszewski18 lutego 20146 komentarzy

Dziś krótkie przypomnienie dot. wpłaty wadium na rachunek bankowy zamawiającego.

Zamawiający zażądał, by wadium zostało zaksięgowane na jego koncie na dzień przed terminem otwarcia ofert. To błąd.

Przyjmuje się, że wadium ma być (fizycznie) na koncie w momencie otwarcia ofert. Każde opóźnienie obciąża wykonawcę, nawet jeżeli zostało spowodowane przez system bankowy.

A co zrobić, aby mieć pewność, że wadium dotrze na czas?

1. odpowiednio wcześniej zlecić przelew

2. jak nie ma szans na spełnienie pierwszego warunku, można spróbować dokonać wpłaty gotówkowej w banku, w którym zamawiający ma rachunek (ten podany do wpłat wadium)

To drugie rozwiązanie jest wprawdzie niezgodne z PZP – ustawa wymaga wpłaty przelewem i ten wymóg został wprowadzony celowo (walka z praniem brudnych pieniędzy).

Jednak ustawodawca nie wprowadził sankcji za naruszenie tego wymogu, co zostało potwierdzone przez orzecznictwo KIO i któryś z sądów okręgowych.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jarosław 20 lutego, 2014 o 15:06

dopiero raczkuję, więc nie wiem czy dobrze rozumiem.
PZP Art. 24. 2 – Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równie wykonawców, którzy:
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;

Czyli jak ktoś wniósł wadium o godzinie np. 8:30 dołączył dowód przelewu do oferty i tego samego dnia o godzinie 11:00 było otwarcie ofert, a pieniądze nie znajdowały się jeszcze na koncie zamawiającego to taką ofertę powinno się odrzucić ?

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 20 lutego, 2014 o 18:37

Oferty się nie odrzuca (jedynie TRAKTUJE SIĘ jako odrzuconą), ale taki wykonawca niestety podlega wykluczeniu z postępowania.
Dlatego też lepszym (choć nie zawsze możliwym) rozwiązaniem jest wpłata gotówkowa w banku, który prowadzi rachunek do wpłat wadium.

Odpowiedz

Marek 28 lutego, 2014 o 11:34

hmm…. właściwie to wadium ma być fizycznie na koncie w momencie upływu terminu składania ofert – a nie ich otwarcia – terminy te nie są przecież jednoznaczne, czyż nie?

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 28 lutego, 2014 o 12:23

Zgadza się, pisząc skoncentrowałem się na zasygnalizowaniu, że w chwili otwarcia oferty wadium już musi być na koncie. Natomiast istotnie, terminem kluczowym z punktu widzenia wpłaty wadium jest chwila upływu terminu składania ofert.
Dziękuję za zwrócenie mi uwagi.

Odpowiedz

Andrzej 9 stycznia, 2016 o 17:02

Witam.
Czy mogę uzyskać informację na temat terminu wpłacania wadium ?
Gmina rozpisała przetarg na sprzedaż nieruchomości i wyznaczyła termin do którego trzeba było wpłacić wadium.Jednak później zmieniła ten termin o kilka dni kolejnym obwieszczeniem czy to jest zgodne z prawem zachowanie ?
Czy to nie jest zmienianie warunków w trakcie trwania procedury ?

Proszę o odpowiedź

Pozdrawiam
Andrzej

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 9 stycznia, 2016 o 19:25

Szanowny Panie, z opisu wnoszę, że przetarg, o którym Pan pisze nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego a procedurą prowadzoną na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
To jest sytuacja odwrotna od tej, która występuje w zamówieniach publicznych.
Prawo zamówień publicznych reguluje kwestie związane z NABYWANIEM dóbr przez podmioty publiczne.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje m.in. kwestie związane ze ZBYWANIEM nieruchomości przez podmioty publiczne.
Akurat tak się składa, że i w jednym i w drugim przypadku występują przetargi i wadium, ale rządzą nimi inne zasady.
Nie znam się na ustawie o gospodarce nieruchomościami na tyle, aby kompetentnie Panu pomóc.
Pozdrawiam
Maciej Lubiszewski

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: