Robert Jaroszewski

Informator UZP

Robert Jaroszewski29 lipca 2020Komentarze (0)

Bardzo się cieszę z ostatniego Informatora UZP (nr 2/2020), bo zawiera dwa ważne opracowania. Pierwsze to ankieta wraz z opracowaniem wyników, dotycząca “branży” w praktyce i nauce. Sporo mówi o zasobach ludzkich na rynku zamówień publicznych. Drugie to opinia w przedmiocie dopuszczalności zmian umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Przy czym […]

Idę na zderzenie z czołgiem. Zamierzam podyskutować z kwestią „jednolicie interpretowaną zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie”. Chodzi o wynik samokontroli zamawiającego, to jest możliwość unieważnienia czynności przez zamawiającego, co może dotyczyć szeregu różnych działań podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu, w tym wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a co gorsze wyboru najkorzystniejszej […]

wyrok TSUE w sprawie C 285/18, UAB Irgita

Robert Jaroszewski17 października 20192 komentarze

Wyrok dla kapłanów in-house w Polsce (C‑285/18).   Okoliczność, że zamówienie typu in- house w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24 nie jest objęte zakresem stosowania tej dyrektywy, nie może zwalniać państw członkowskich, ani też instytucji zamawiających, od poszanowania zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości; zatem udzielenie zamówienia typu in- house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 […]

Krótko i treściwie

Robert Jaroszewski13 marca 2019Komentarze (0)

Właśnie wpadł mi w oko ten tu komunikat. Znakomity przykład tego, jak wiele treści można oddać w krótkiej wypowiedzi – zwłoka, odstąpienie, skutek. PS Drodzy studenci z mojego sobotniego wykładu, o tym Wam właśnie opowiadałem.  

Hyde Park

Robert Jaroszewski05 lipca 2018Komentarze (0)

Jako, że lubimy sobie publicznie podyskutować, to wydaje mi się Macieju, że bardzo optymistycznie patrzysz na przesłankę nieistotności w przypadku RODO. W umowach, gdzie dane osobowe pojawiają się niejako „na marginesie” regulacji umownej zgoda, trudniej w przypadku umów ze świadczeniami o bardziej złożonym charakterze. Nie mniej, omawiamy sytuację wymagającą ratowania, więc Macieju dziękujemy za koło. […]