Robert Jaroszewski

Uchwała SN a więc już nie przelewki i nic, że sprawa zapadła na gruncie starego PZP, Dochodzenie naprawienia szkody przez wykonawcę, którego oferta nie została wybrana wskutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) nie wymaga uprzedniego stwierdzenia naruszenia przepisów […]

In-house po nowemu

Robert Jaroszewski18 marca 2021Komentarze (0)

W czasach nowego PZP pojawiły się nowe wyjaśnienia UZP dotyczące zamówień in-house. Kto będzie ciekaw, ten odda się lekturze (tu), co i ja uczyniłem. Ładnie nam to wszystko ponazywano i wytłumaczono. Szkoda jednak, że zawężono opracowanie do instytucji bezpośrednio wynikających z ustawy PZP i zabrakło tam wątku dotyczącego administracyjnego/powierzeniowego in-house. Przypomnę, że chodzi o możliwość […]

Informator UZP

Robert Jaroszewski29 lipca 2020Komentarze (0)

Bardzo się cieszę z ostatniego Informatora UZP (nr 2/2020), bo zawiera dwa ważne opracowania. Pierwsze to ankieta wraz z opracowaniem wyników, dotycząca “branży” w praktyce i nauce. Sporo mówi o zasobach ludzkich na rynku zamówień publicznych. Drugie to opinia w przedmiocie dopuszczalności zmian umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Przy czym […]

Idę na zderzenie z czołgiem. Zamierzam podyskutować z kwestią „jednolicie interpretowaną zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie”. Chodzi o wynik samokontroli zamawiającego, to jest możliwość unieważnienia czynności przez zamawiającego, co może dotyczyć szeregu różnych działań podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu, w tym wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a co gorsze wyboru najkorzystniejszej […]

wyrok TSUE w sprawie C 285/18, UAB Irgita

Robert Jaroszewski17 października 20192 komentarze

Wyrok dla kapłanów in-house w Polsce (C‑285/18).   Okoliczność, że zamówienie typu in- house w rozumieniu art. 12 ust. 1 dyrektywy 2014/24 nie jest objęte zakresem stosowania tej dyrektywy, nie może zwalniać państw członkowskich, ani też instytucji zamawiających, od poszanowania zasad równego traktowania, niedyskryminacji, proporcjonalności i przejrzystości; zatem udzielenie zamówienia typu in- house, które spełnia warunki określone w art. 12 ust. 1 […]