Dokumenty przedmiotowe po nowemu

Maciej Lubiszewski06 marca 2020Komentarze (0)

Przygotowując wystąpienie na poniedziałkową konferencję, natrafiłem na przepis nowego PZP, którego celem jest uporządkowanie kwestii, która obecnie jest uregulowana wadliwie.

Jak wiadomo, zamawiajacy wzywa do złożenia dokumentów (co do zasady) tylko wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Ta reguła dotyczy również dokumentów przedmiotowych. Wynika to wprost z art 26 ust 1 i 2, które odsyłają do całego art 25 ust 1 PZP, wymieniającego nie tylko dokumenty podmiotowe (art 25 ust 1 pkt 1 i 3), ale także przedmiotowe (art 25 ust. 1 pkt 2).

Niektórzy zaklinają rzeczywistość twierdząc, że można żądać dokumentów przedmiotowych, jeżeli potwierdzają one okoliczności stanowiące kryetria oceny ofert.

Moim zdaniem nie można.

Już za trzy kwartały spory te przetnie art 107 ust. 1 nowego PZP, w którym jednoznacznie stwierdzono, że dokumenty przedmiotowe (określane przedmiotowymi środkami dowodowymi) wykonawca składa wraz z ofertą.

I teraz wszytsko będzie jasne. Zamawiajacy będzie w stanie samodzielnie zweryfikować zgodność treści każdej oferty z „warunkami zamówienia” (nowemu nazewnictwu trzeba będzie poświęcić odrębny wpis).

Interesujące rozwiązanie zostało wprowadzone do art 107 ust. 2 nPZP.

Uregulowano w nim doskonale znaną procedurę uzupełniania dokumentów, przy czym będzie ona miała charakter fakultatywny w tym sensie, że zamawiajacy będzie zobowiązany wzywać do uzupełnienia brakujacych lub niekomplentych dokumentó przedmiotowych tylko wówczas, gdy przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.

Ciekawi mnie, w którą stronę pójdzie praktyka zamawiających.

Maciej Lubiszewski

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: