Forma oferty w projekcie nowelizacji

Maciej Lubiszewski24 marca 20167 komentarzy

Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie (w Dziale I ustawy) Rozdziału 2aKomunikacja zamawiającego z wykonawcami„.

Jakoś mi ta „komunikacja” nie pasuje do składania ofert. Czym innym jest wymiana informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcami (to pewnie będzie „komunikacja”), czym innym zaś – złożenie oferty.

Ale może zbyt wiele wymagam o języka prawnego współczesnych aktów prawnych.

Ad rem.

Hasło elektronizacji zamówień było odmieniane w kontekście implementacji dyrektyw przez wszystkie przypadki.

Jednym z przejawów tej elektronizacji ma być uchylenie art 82 ust 2 (pisemna forma oferty) i wprowadzenie art 10a ust 5 przewidującym, że ofertę „sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej„. Dalej jest mowa o bezpiecznym podpisie.

Dodatkowo projektodawca przewidział obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert (vide art 10a ust 1).

Z kolei w art 10c wymieniono okoliczności, w których zamawiający może odstąpić od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert.

W takiej sytuacji „składanie tej części oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego (…), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.” (art 10c ust 2)

Podsumowując, projekt przewiduje elektroniczną formę oferty (bez wyjątków) i elektroniczny sposób składania ofert (z wyjątkami z art 10c).

Mam pytanie: w jakiej formie będzie sporządzało się ofertę w sytuacji odstąpienia od użycia środków komunikacji elektronicznej?

Na pewno nie na piśmie, ponieważ taka forma nie będzie przewidziana w ustawie. Wychodzi więc na to, że elektroniczną ofertę „wypali się” na nośniku, włoży do koperty i wyśle do zamawiającego.

Tylko czy aby na pewno o to chodziło twórcom tych przepisów?

A na koniec, na uspokojenie dodam, że zgodnie z art. 16 pkt 4 projektowanej noweli do 18.04.2018 r. „oferty (…) sporządza się pisemnie albo – za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu„.

Czyli przez najbliższe dwa lata możemy spać spokojnie 🙂

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Joanna 24 marca, 2016 o 12:01

Do elektronicznej formy przekazywania ofert będzie się również zaliczać przesłanie oferty faksem… czyli nadal w papierze

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 24 marca, 2016 o 12:59

Rozumiem, co Pani ma na myśli – faks jest objęty projektowaną definicją środków komunikacji elektronicznej.

Jednak formy oferty: ta określona w art 10c ust 5 PZP (elektroniczna z bezpiecznym podpisem) oraz ta z art 16 pkt 4 noweli (forma pisemna lub elektroniczna z bezpiecznym podpisem) de facto (z przyczyn czysto technicznych) eliminują faks, jako sposób złożenia oferty.

Dokładnie, jak to ma miejsce obecnie.

Nie da się przekazać faksem oferty podpisanej elektronicznie bezpiecznym podpisem (tak jak nie da się przekazać faksem oferty w formie pisemnej).

Odpowiedz

Joanna 24 marca, 2016 o 13:32

Czyli jeżeli nie zajdą żadne zmiany to przekazywanie ofert faksem będzie niemożliwe tak?

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 24 marca, 2016 o 14:08

Tak to odczytuję.

Odpowiedz

Katarzyna 1 kwietnia, 2016 o 22:10

Panie Macieju, a bardzo proszę o wyjaśnienie w jaki sposób należy składać ofertę po 18 kwietnia, a przed wprowadzeniem ofert elektronicznych. Czy obowiązywać będzie JEDZ w formie papierowej (w celu przyzwyczajenia i zamawiających i wykonawców), czy może tak jak dotychczas na formularzach tworzonych przez zamawiającego?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 1 kwietnia, 2016 o 23:16

Zgodnie z projektowanym art 16 ustawy o zmianie ustawy PZP – oferty będą składane w dotychczasowej formie (pisemna lub – za zgodą zamawiającego – elektroniczna z bezpiecznym podpisem).

Natomiast zgodnie z art 15 JEDZ ma być składany w formie pisemnej „albo w postaci elektronicznej”, choć przyznam, że tego ostatniego wyrażenia nie rozumiem – chyba zapomniano dopisać „podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym…”.

Proszę też mieć na względzie, że JEDZ będzie przewidziany tylko w postępowaniach unijnych (powyżej progów) – o tym będzie przesądzał art 25a ust 2 PZP. W postępowaniach krajowych obowiązywać będzie „aktualne oświadczenie”, więc w praktyce zapewne wzory zamawiającego.

Odpowiedz

Katarzyna 2 kwietnia, 2016 o 21:51

Bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: