Ile cukru w cukrze

Robert Jaroszewski11 marca 2015Komentarze (1)

Maciej w ostatnich wpisach podjął temat narodzin nowej ustawy, sygnalizując m.in. kwestie techniki legislacyjnej, jaka zostanie przyjęta pod podwaliny regulacji.

Przypominam, że całkiem pokaźny kawałek zamówieniowego tortu, zawarty jest w innych niż Prawo zamówień publicznych ustawach. Obszar uregulowany poza PZP dotyczy często konstrukcji kojarzonych jedynie z PZP, ot taka SIWZ.

Jak ma wyglądać SIWZ reguluje art. 36 PZP, ale także art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, art. 21 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, czy art. 10 ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia A to tylko wariacje na temat SIWZ. Taka ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zawiera cały rozdział (choć to tylko cztery przepisy), na temat udzielania zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej.

Planując to nowe dziecko, być może kodeks, warto mieć na uwadze, że większość artykułowych banitów, wygnanych poza PZP, z trudem broni specyfika materii poszczególnych ustaw. To raczej takie ustawowe superfluum, jak mawiają prawnicy. Jak bardzo istotne prawnie jest np. to, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są pojazdy do przeprowadzania praktycznej części egzaminu na prawo jazdy przygotowując specyfikację istotnych warunków zamówienia lub powołując komisję przetargową, włączają do prac przedstawicieli regionalnych organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, na ich wniosek, a w razie braku takich organizacji – przedstawicieli ogólnopolskich organizacji zrzeszających ośrodki szkolenia kierowców, wyrażających wolę wzięcia udziału w postępowaniu (art. 53 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami)…

Podobnie w ustawie o utrzymaniu czystości wójt określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności: obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem (choć ewidencja odpadów wynika z ustawy o odpadach), czy szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (no po to przecież jest SIWZ aby określić szczegółowe wymagania).

Naprawdę ciekaw jestem, co nam tu czas pokaże.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Maciej Lubiszewski 12 marca, 2015 o 10:24

Do tego dochodzą koncesje na roboty budowlane i partnerstwo publiczno-prywatne, które są regulowane w osobnych ustawach, jednak ściśle powiązanych z PZP.

To wszystko sprawia, że „wymiana” ustawy wykracza poza zwykłe zastąpienie jednego aktu prawnego drugim.

Co z tego wyjdzie? Zobaczymy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: