Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Maciej Lubiszewski15 kwietnia 2022Komentarze (0)

Ktoś zapytał, ile ma czasu na poinformowanie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Kluczowe jest zrozumienie, czym jest wybór oferty. Jest to oświadczenie woli zamawiającego kierowane do wykonawcy. Jego skuteczność jest uzależniona od przekazania tego oświadczenia drugiej stronie.

Zatem, jeżeli mówimy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, to powinniśmy mieć na myśli doręczenie wybranemu wykonawcy (w zasadzie: wprowadzenie do środka komunikacji elektronicznej) naszego oświadczenia o wyborze.

Ta czynność uruchamia obowiązek niezwłocznego poinformowania pozostałych wykonawców o wyniku postępowania.

Niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. W praktyce następuje to niemal jednocześnie. Jeżeli zamawiający przekazał informację o wyniku później, powinien być w stanie wskazać powody takiego działania.

Jeżeli w tym czasie padła sieć i informacja została przekazana natychmiast po usunięciu awarii – wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli przyczyną był urlop pracownika albo jego przepracowanie – mamy zwłokę.

Skutki zwłoki?

Najczęściej skutkiem tym będzie przesunięcie końca okresu, w którym nie można zawrzeć umowy. Okres ten liczony jest przecież od dnia, w którym przesłano zawiadomienie o wyborze.

Maciej Lubiszewski

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: