Konferencja w Warszawie

Maciej Lubiszewski08 lipca 20173 komentarze

Zgodnie z zapowiedzią kolejny wpis poświęcam swojej konferencyjnej aktywności.

Tym razem Warszawa.

Urząd Zamówień Publicznych zaszczycił mnie propozycją wystąpienia na konferencji poświęconej przygotowaniu postępowania.

Moim zadaniem było przedstawienie reguł szacowania wartości zamówienia.

Wyzwanie podjąłem, choć nie bez obaw. Liczyłem się bowiem z pytaniami typu „czy łączyć wartość chleba z wartością masła?„.

Sprawozdanie z konferencji znajduje się tu a prezentacja, z której korzystałem – tu.

Jak przystało na konferencję, odbyła się dyskusja plenarna i kuluarowa – obydwie bardzo interesujące.

Chyba większość głosów/pytań wiązała się z sumowaniem wartości. Reguły są znane – przytoczyłem je na slajdzie nr 16 – co nie oznacza, że ich stosowanie jest proste.

Przykładem tzw. trudnego przypadku może być zamówienie na termomodernizację budynków.

Zamawiający już na początku roku zna liczbę planowanych robót, jednak dokumentację przygotowuje sukcesywnie. Chce sumować wartość tych termomodernizacji, jednak w czasie przygotowywania pierwszego przetargu nie dysponuje wszystkimi kosztorysami (co jest zrozumiałe). Jak oszacować wartość zamówienia?

No cóż, w przypadku tego zamawiającego spełnione są wszystkie trzy warunki traktowania wszystkich zaplanowanych termomodernizacji jako jednego zamówienia. PZP wymaga, by podstawą ustalenia wartości zamówienia na wykonanie robót budowlanych był kosztorys inwestorski.

To, że zamawiający dzieli to jedno zamówienie na części (do czego ma pełne prawo), nie zwalnia go z obowiązku łącznego oszacowania wartości całości na podstawie kosztorysów inwestorskich – ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków.

Wychodzi więc na to, że zamawiający powinien takie kosztorysy opracować już na etapie pierwszego z całej serii postępowań. Dura lex sed lex.

Inny ciekawy problem to sytuacja unieważnienia postępowania w jednej z wielu części. Zamawiający wznawia postępowanie, lecz tylko w zakresie tej małej, unieważnionej wcześniej części. Co będzie wartością tego zamówienia?

Ulubioną odpowiedź prawników brzmi „to zależy„.

To zależy 🙂

To zależy od tego, z jakich powodów połączyliśmy wartości tych części w poprzednim postępowaniu. Jeżeli solidnie wczytamy się w treść art 32 ust 4 PZP, zauważymy, że mamy tu dwie możliwości (dla ułatwienia fragmenty tego przepisu zaznaczam poniżej kursywą):

a. jest to w rzeczywistości jedno zamówienie (spełnione są trzy warunki) i podział na części miał na celu zwiększenie konkurencyjności postępowania i otwarcie go na większą liczbę wykonawców. W takim przypadku ta okoliczność (tj. jedność zamówienia) nie ustaje na etapie wznowionego postępowania – będziemy tu mieli do czynienia z udzielaniem zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Wartością szacunkową będzie więc wartość całego zamówienia, a nie tylko tej małej części, której dotyczy to wznowione postępowanie;

b. w rzeczywistości są to odrębne zamówienia, które zamawiający z sobie znanych powodów połączył w jedno postępowanie. W takim przypadku przy wznowieniu postępowania w zakresie tej małej części odpada nam obowiązek sumowania wartości, ponieważ wynikał on wyłącznie z faktu dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych – miał on więc charakter incydentalny. W konsekwencji wznowioną część liczymy osobno.

Na koniec pytanie o to, co wliczać do wartości zamówienia, oprócz wynagrodzenia wykonawcy. Niekiedy da się przewidzieć, że zamówienie będzie realizowane przez osobę fizyczną, która nie wystawi zamawiającemu faktury, tylko zwykły rachunek. Na zamawiającym może spocząć obowiązek zapłacenia „swojej” części składek zusowskich (część wykonawcy zostanie potrącona z jego wynagrodzenia). Czy te składki wliczać do wartości zamówienia?

W swoim wystąpieniu kilkakrotnie akcentowałem, że wartością jest całkowity i realny koszt realizacji zamówienia, jaki poniesie zamawiający.

„Realność” odniosłem do aktualnych uwarunkowań rynkowych.

„Całkowitość” – do wszystkich przewidywalnych i bezpośrednich kosztów wykonania zamówienia. Jeżeli zamawiający wie (przewiduje), że oprócz wynagrodzenia po jego stronie pojawi się jeszcze koszt składki ZUS, to nie widzę powodów, dla których tego kosztu miałby nie wliczać do wartości szacunkowej zamówienia.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Dorota 24 lipca, 2017 o 06:53

O szacowaniu wartości unieważnionej części zamowienia zgoła inne stanowisko przyjęło UZP, w którejś z wcześniejszych opinii UZP.

„Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dla każdej części zamówienia przyjmuje się wartość całego zamówienia (czyli sumę wartości poszczególnych części) i ona jest decydująca dla zastosowania odpowiednich przepi- sów Pzp. Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte. W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia. W celu wyboru wyko- nawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem. Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takie- go stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia.”. Szacowanie wartości zamówienia – przykłady nieprawidłowości wykrywanych w toku kontroli przeprowadzanej
przez Prezesa UZP

Odpowiedz

Jacek 18 sierpnia, 2017 o 09:55

W nawiązaniu do problemu unieważnienia jednej części postępowania, czy udzielając zamówienia na pozostałe części, a wznawiając tylko jedną z części przetargu rzeczywiście wartością nowego zamówienia w kolejnym przetargu będzie suma tej jednej części oraz już udzielonych zamówień?
Oczywiście mając na uwadze Pańskie powyższe rozbicie na wariant a i b, nawiązuję do sytuacji a.

Wkradł się mały błąd w nr art w Pzp – powinien być art. 32 ust. 4 😉

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 19 sierpnia, 2017 o 11:46

Dziękuję za zwrócenie uwagi – błąd naprawiłem.
Co do sytuacji a. – nowe postępowanie nie dotyczy „nowego zamówienia”, to jest cały czas to samo zamówienie, przy czym zamawiający podzielił je na części, z których większość była przedmiotem dużego postępowania, a reszta stała się przedmiotem kolejnego przetargu. Z punktu widzenia art 32.4 przyczyny podziału nie mają znaczenia: czy zamawiający chciał, czy musiał (w naszym przypadku musiał, bo unieważnił jedno zadanie w dużym przetargu) – wartość należy łączyć.
Ale jeżeli ma Pan inne zdanie, to zapraszam do dalszego komentowania wpisu.
Pozdrawiam
Maciej

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: