Korekty finansowe 2014 – 2020

Robert Jaroszewski02 października 2015Komentarze (0)

Bez większego echa ukazały się Wytyczne w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.

Kto nie zetknął się z problematyką korekt finansowych w perspektywie finansowej 2007-2013, niewiele stracił a pewnie zyskał i to finansowo.

Wytyczne, to w praktyce zamawiającego korzystającego z funduszy unijnych, bardzo istotny dokument.

Należy się z nim powoli oswajać, stąd zamieszczam go: Wytyczne_korekty_2014-2020.

Co na pierwszy rzut oka widać – wytyczne są dużo lepiej dopracowane i przemyślane, choć nie obędzie się bez kilku ważnych pytań dotyczących podstawy i zakresu regulacji.

Tytułem zachęty do lektury, cytat: „Wykrywanie nieprawidłowości ma miejsce przede wszystkim podczas szeroko pojętych kontroli wdrażania programów operacyjnych, tj. przede wszystkim podczas kontroli dokumentacji projektu (np. kontrola ex-ante i ex-post zamówień publicznych), weryfikacji wniosków o płatność przedkładanych przez beneficjenta oraz kontroli na miejscu realizacji projektów prowadzonych przez różne podmioty, w tym w szczególności IZ, IP, IW, KK, WS, a także IA i UZP„.

Rozszyfruję teraz skróty:

IZ – Instytucja Zarządzająca;

IP – Instytucja Pośrednicząca;

IW – Instytucja Wdrażająca;

KK – Krajowy Kontroler;

WS – Wspólny Sekretariat;

IA – Instytucja Audytowa;

UZP – wiadomo – UZP.

Skrótów w Wytycznych jest cała strona w tym te najgroźniejsze jak CBA, NIK.

Źródłem informacji o nieprawidłowościach mogą być również zawiadomienia przekazane przez organy ścigania, informacje prasowe i zawiadomienia przekazywane przez podmioty prywatne (w tym anonimowe) przede wszystkim instytucjom systemu wdrażania poszczególnych PO.

A na koniec coś dla prawników: KK = ΣKW * S% * T%,

wzór oczywiście także z Wytycznych.

Źródło.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: