Lodówka – rzecz w sam raz na lato

Robert Jaroszewski26 czerwca 2015Komentarze (0)

Zapytała mnie nasza stała czytelniczka, czy jednostka sektora finansów publicznych, może kupić lodówkę na potrzeby pracowników.

To nie był żart.

Ja się domyślam, co społeczeństwo myśli o urzędnikach, ale my mamy XXI wiek, lodówka nie jest niczym nadzwyczajnym w obecnym stanie techniki a w urzędach pracują też ludzie. Co innego, gdyby zakup miał dotyczyć lodówek w każdym urzędowym pokoju. Tu bym się zastanawiał.

Przypadek ten uzmysłowił mi jeden ważny aspekt w życiu „zamówieniowca”.

Kadra osób trudniących się zamówieniami w Polsce oprócz PZP, musi dzielnie czuwać nie tylko nad zgodnością zakupów z PZP, ale też nad celowością tych wydatków. No oczywiście znajomość kilku innych przepisów także by się przydała, przede wszystkim ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wracając do finansów publicznych.

Mamy taki krótki, aczkolwiek bardzo treściwy przepis (ustęp) ustawy o finansach publicznych, który zawsze trzeba mieć na uwadze.

Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach, wydatki publiczne powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;

2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;

3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

JST mają swój przepis (art. 254), tu w pkt 3 i 4 postanowiono, że:

3) dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;

4) zlecanie zadań powinno następować na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty, z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

A zatem, zakup tej lodówki nie podważy generalnych zasad gospodarki finansowej jednostki. Oczywiście, możemy dostać się pod czujne oko audytora, ale nasza lodówka przecież nie musi mieć kostkarki do lodu na zewnątrz…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: