Nowy warunek udziału w postępowaniu

Maciej Lubiszewski25 stycznia 2021Komentarze (0)

Czas najwyższy wziąć się za dokładne czytanie nowej ustawy. Wcześniej czy później przyjdzie się z nią zmierzyć. Widziałem wprawdzie postępowanie prowadzone już na podstawie PZP z 2019 r., w którym zamawiający ograniczył się jedynie do zmiany daty uchwalenia ustawy – reszta została po staremu. Umówmy się jednak, że nowa ustawa przyniosła zmiany, które wymagają solidnego przebudowania specyfikacji.

Jedną z takich zmian jest nowy warunek udziału w postępowaniu – zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Projektodawca tłumaczy to jako warunek umożliwiający zamawiającemu identyfikację przedsiębiorcy uczestniczącego w postępowaniu.

UZP w swojej opinii podkreśla, że ten warunek nie może być wykorzystany do ograniczenia kręgu wykonawców do przedsiębiorców. Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających wpis do rejestru wyłącznie od tych wykonawców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Pozostałym należy dać święty spokój, bo ich ten warunek nie dotyczy.

Przemawiała do mnie ta identyfikacja. Dotąd, zamawiający, który chciał otrzymać dokument rejestrowy musiał wprowadzić przesłankę likwidacji. Teraz wystarczy ten warunek. Dokument przydaje się m.in. po to, aby ustalić osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Owszem, w przypadku polskiego wykonawcy sięgamy sobie do rejestrów online i wszystko wiemy, ale zdobycie takiego dokumentu w odniesieniu do, powiedzmy, węgierskiego wykonawcy, może wiązać się już z pewnym kłopotem.

Niby to logiczne, ale końcowe przepisy Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych stawiają pod znakiem zapytania cały ten identyfikacyjny sens omawianego warunku.

Otóż § 13 Rozporządzenia pozwala żądać od wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Natomiast, jeżeli w odpowiedzi na takie wezwanie węgierski wykonawca wskaże adres internetowy swojego rejestru, § 14 uprawnia zamawiającego do żądania od tego wykonawcy dostarczenia tłumaczenia pobranego dokumentu rejestrowego na język polski.

Wskazane przepisy rozporządzenia mogą być zastosowane bez konieczności wprowadzenia do postępowania warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Jeżeli zatem jesteś zamawiającym i zastanawiasz się, czy postawić przed wykonawcami ten warunek, dobrze to przemyśl, pamiętając, że do identyfikacji każdego wykonawcy wystarczą §§ 13 i 14 Rozporządzenia.

Maciej Lubiszewski

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: