Papież Franciszek a zamówienia publiczne

Maciej Lubiszewski23 lutego 2016Komentarze (0)

Godzinkę temu otrzymałem informację o wszczęciu prac nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.

Co ma piernik do wiatraka? Z jakich to powodów zawracam tym Czytelnikom głowę?

Otóż w projekcie przewidziano wyłączenie stosowania PZP do „zamówień na dostawy lub usługi, lub roboty budowlane realizowane w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży”.

Wyłączenie ma dotyczyć zamówień o wartości do progów unijnych.

Ustawodawca będzie jednak wymagał przeprowadzenia postępowania z zachowaniem następujących zasad:

  1. zamieszczenie ogłoszenie „o udzielanym zamówieniu” (w BIPie)
  2. zapewnienie przejrzystości postępowania i równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia
  3. uwzględnienie okoliczności mogących mieć wpływ na udzielenie zamówienia (nie szkodzi – ja tego też nie rozumiem🙂 )
  4. ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
  5. zamieszczenie informacji o udzieleniu zamówienia (w BIPie)

Zastanawiam się, czy zwrot „zamówienia (…) związane z organizacją Światowych Dni Młodzieży” nie sprawi kłopotu zamawiającym.

Rozumiem – budowa ołtarza, ogrodzenia terenu ŚDM, zabezpieczenie imprezy (ochrona) itp. Takie zamówienia mają charakter ewidentnie incydentalny (wierzących i młodzież przepraszam za nazwanie ŚDM „incydentem”)

A co np. z zakupem komputerów, remontem drogi, lub pomalowaniem trawy na zielono? Po zakończeniu imprezy takie zakupy będą nadal służyły zamawiającym (komputery) lub nam wszystkim (droga, trawa).

Na koniec dodam, że w zamówieniach objętych reżimem PZP, projekt ustawy dodaje dodatkową przesłankę unieważnienia postępowania – gdy przebieg postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia przed określonym w umowie terminem jego realizacji. Rozczarowanym wykonawcom będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kosztów udziału w postępowaniu.

Tu mam wątpliwość do to zwrotu „określony w umowie termin realizacji„. I nie chodzi mi nawet o zdania tego szyk :).

W momencie unieważniania tego postępowania nie ma jeszcze umowy, a termin wykonania (a nie realizacji) jest określony w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu, zaproszeniu do negocjacji. To by wypadało poprawić.

Amen 🙂

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: