Podwykonawca całości zamówienia

Maciej Lubiszewski13 kwietnia 2022Komentarze (0)

Kolejne pytanie zadane podczas szkolenia dotyczyło zakresu podwykonawstwa.

„Wykonawca w złożonej ofercie, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Z oferty wynika, że ten podmiot trzeci, jako podwykonawca, wykona zadanie praktycznie w całości. Zamówieniem jest zaprojektowanie i przebudowa ciągu dróg, podwykonawca ma wykonać roboty drogowe, kanalizacyjne i usługi projektowe. Czy podwykonawca może wykonać całość zamówienia?”

Od wielu lat obowiązuje przepis pozwalający wykonawcy powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. Obecnie jest to uregulowane w art 462 Pzp. Wynika z niego, że ustawa sprzeciwia się możliwości powierzenia podwykonawcy całości zamówienia.

Zatem w sytuacji, gdy wykonawca zamiast wskazania części wskazał wszystkie zadania objęte przedmiotem zamówienia, oferta powinna zostać odrzucona.

Ważne jest również to, aby odrzucenie nie opierało się na subiektywnej ocenie zamawiającego, lecz na obiektywnej ocenie rzeczywistości. Być może warto zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia, jaką część zamówienia wykona samodzielnie i czy w tym zakresie posiada odpowiednie zdolności (czyli czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane do wykonania tej części).

Od tych wyjaśnień uzależniłbym decyzję zamawiającego co do odrzucenia oferty.

Maciej Lubiszewski

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: