Procedura odwrócona a JEDZ

Maciej Lubiszewski23 września 2020Komentarze (0)

Jednym z zagadnień wałkowanych na Studiach podyplomowych jest procedura odwrócona. Wiele osób ma trudność w odróżnieniu jej od standardowej procedury, w ramach której do złożenia dokumentów wzywa się jedynie wykonawcę, którego oferta została.

Najbardziej widoczna różnica sprowadza się do JEDZa / oświadczenia wstępnego.

W standardowej procedurze zamawiający bada każdą z ofert i wzywa do uzupełnienia braków niezależnie od miejsca w rankingu. Oznacza to, że oferta nr 15 w rankingu, która nie ma szans na uzyskanie zamówienia (chociaż różne rzeczy mogą się zdarzyć w świecie ZP) musi być uzupełniona np. o brakujące oświadczenie wstępne.

Zawracanie głowy, prawda?

Z kolei w procedurze odwróconej zamawiający bada jedynie oferty (czy nie podlegają odrzuceniu), dokonuje ich oceny i sprawdza tylko tę ocenioną najwyżej. Jeżeli więc w ofercie nr 2 w rankingu brakuje JEDZa, ale nie ma w niej błędów skutkujących jej odrzuceniem (niezgodność z SIWZ, niezgodność co do formy etc.), zamawiający pomija ten „szczegół” i skupia się na ofercie nr 1.

UWAGA nowość. Procedura odwrócona jest uregulowana w art 139 nPzp. Pozwoli ona zamawiającemu nie żądać na pierwszym etapie (czyli wraz z ofertą) nawet oświadczenia wstępnego. Taki zamawiający otrzyma jedynie oferty i tylko je będzie badał i oceniał. Cała podmiotowa kwalifikacja będzie dotyczyła jedynie najwyżej ocenionego.

Maciej Lubiszewski

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: