Skarga kasacyjna osoby pełniącej obowiązki Prezesa UZP

Robert Jaroszewski07 stycznia 2015Komentarze (1)

Nie powinienem mieć wątpliwości, skoro Sąd Najwyższy przyjął do rozpoznania ostatnią skargę kasacyjną na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, ale je mam.

Nie chodzi tu o materię sporu, gdyż w tej kwestii kibicuję UZP, ale o kwestie ustrojowe i legitymacyjne.

W czym problem?

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu może wnieść Prezes Urzędu.

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych.

Jak wiadomo nie mamy Prezesa, mamy wakat i pełniącym obowiązki Prezesa jest Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych.

PZP milczy na temat możliwości powierzenia pełnienia obowiązków Prezesa, jak to czasami przewidują inne ustawy. Ustawa o urzędach i izbach skarbowych wprost stanowi na ten przykład, że do czasu powołania wyłonionego w drodze konkursu dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego, minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza osobę pełniącą odpowiednio obowiązki dyrektora izby skarbowej lub naczelnika urzędu skarbowego. Podobnie w ustawie o systemie oświaty w odniesieniu do obowiązków dyrektora szkoły czy kuratora oświaty.

Brak jednoznacznej podstawy do takiego pełnienia obowiązków w PZP, jest aż nadto widoczny, mając na uwadze treść oświadczenia Prezesa Rady Ministrów o powierzeniu pełnienia obowiązków. Jako podstawa widnieje tam art. 153 ust. 1 PZP, zgodnie z którym Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu.

Drugi równie dyskusyjny element tej układanki to taki, czy osoba pełniąca obowiązki, może wykonywać prawa i obowiązki organu, przy czym nie rozbijam się tu o cywilistyczne teorie organu, a administracyjny problem umocowania osoby pełniącej obowiązki (zakładając już, że w oparciu o istniejącą podstawę prawną powierzenia) do wykonywania praw przyznanych centralnemu organowi administracji rządowej. Osobiście sprowadzałbym pełnienie obowiązków do czynności administracyjnych i organizacyjnych w ramach Urzędu, ale już niekoniecznie do występowania jako organ (Prezes) i emanowania jego prawami na zewnątrz. Niewątpliwie powierzenie obowiązków nie jest powierzeniem stanowiska Prezesa, na pewno zaś i o tym aspekcie wykonywania praw już powierzonych PZP milczy.

Co jeszcze bardziej komplikuje całą sytuację, skargę podpisał inny Wiceprezes z upoważnienia administracyjnego (choć to sprawa przed Sądem) Wiceprezesa pełniącego obowiązki Prezesa.

Skarga zawiera uzasadnienie podstawy materialnoprawnej umocowania Wiceprezesa, pomija jednak całkowicie okoliczność braku Prezesa i piastowania tego stanowiska przez osobę pełniącą jego obowiązki, nota bene także Wiceprezesa. Nie odczytuję też tak szeroko art. 155 ust. 1 PZP jak to czynią autorzy skargi. To art. 198g ust. 1 PZP jest podstawą do wniesienia skargi a nie przepis przewidujący pomoc przy wykonywaniu zadań przez Prezesa (155 ust. 1 PZP).

Naprawdę można mieć w tej sprawie wątpliwości, czy pod drodze kilku przepisów nie ominięto. Sprawa jest o tyle ważna, że od Prokuratora Generalnego, bo z jego uprawnień korzysta Prezes (przepraszam, Wiceprezes) podejmujący czynności, możemy wymagać absolutnej pewności prawnej.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Maciej Lubiszewski 7 stycznia, 2015 o 09:54

Pełna zgoda Robercie.

To kolejny dowód na to, jak szkodliwe jest tak długotrwałe (już ponad rok!) utrzymywanie wakatu i to POMIMO rozstrzygnięcia konkursu.

Zgroza!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: