Utajnienie dosłanego dokumentu

Maciej Lubiszewski17 lipca 20145 komentarzy

Kilka dni temu trafił mi się ciekawy przypadek.

Klient od dłuższego czasu konsekwentnie utajnia część swoich dokumentów przedmiotowych, korzystając oczywiście z dobrodziejstwa art 8.3 PZP. Zamawiający zwykle nie mają z tym problemów – chodzi o pewne dane techniczne oferowanych urządzeń.

Tym razem problem się pojawił.

Zamawiający wystąpił o uzupełnienie raportu potwierdzającego zgodność wyroku z normą EN-PN. Wykonawca żądanie spełnił, przy czym niektóre dokumenty (w odrębnej ofercie) opatrzył klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa„.

Na te dokumenty miała chrapkę konkurencja, która zwróciła zamawiającemu uwagę na treść art 8. 3 PZP.

Istotnie, wynika z niego, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa musi nastąpić „nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu„.

W naszym przypadku zastrzeżenie nastąpiło wraz z uzupełnieniem utajnionych dokumentów, a zatem po terminie składania ofert.

Biedny zamawiający znalazł się między młotem a kowadłem. Albo uszanuje tajemnicę narażając się na szykany ze strony konkurenta (który groził donosami), albo odtajni i narazi się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec mojego Klienta.

Nie znam wyroku KIO odnoszącego się do tej kwestii (choć wyroków dot. tajemnicy przedsiębiorstwa nie brakuje). W sukurs idzie orzecznictwo Zespołów Arbitrów. A konkretnie jedno orzeczenie – UZP/ZO/0-1625/06. Wprawdzie dotyczy ono art 96 ust 4, ale ten przepis został przeniesiony do dzisiejszego art 8 ust 3.

Zespół oparł się na zasadzie racjonalnego prawodawcy i stwierdził, iż nie byłoby racjonalne wymagać od wykonawcy, by ten przewidział, że w przyszłości będzie musiał uzupełnić dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wyrok może i stary (2006), ale jak najbardziej jary. A najważniejsze, że przekonał zamawiającego 🙂

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz 17 lipca, 2014 o 20:45

Polecam KIO 245/14 oraz KIO 807/13; KIO 809/13, a także KIO 2175/11; KIO 2180/11. Zamawiającemu ulży jeszcze bardziej 🙂

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 17 lipca, 2014 o 23:24

Sprawa 2175/11; 2180/11 pasuje jak ulał – dziękuję za podpowiedź.
Natomiast pozostałe dwie już nie do końca. Trafiłem na nie już wcześniej, ale uznałem, że nie będę ich wykorzystywał, aby nie „przedobrzyć”. W 807/13; 809/13 w grę wchodziło utajnienie pism kierowanych do wykonawcy a dotyczących dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.
245/11 – tu chodziło o głównie wyjaśnienia dotyczące zastrzeżonych dokumentów. Nie jest dla mnie jasny wątek uzupełnionych dokumentów „stanowiących część niejawną oferty” – rozumiałem to tak, że dokument objęty wezwaniem do uzupełnienia był wcześniej dołączony do oferty jako niejawny.

Odpowiedz

Grzegorz 18 lipca, 2014 o 14:26

Dziękuję za odpowiedź,

dla sprawy KIO 807/13; KIO 809/13 najciekawszy jest cytat:
„skład orzekający Izby uznał, iż mimo, że zostało wykazane zaistnienie naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. poprzez odmowę udostępnienia wezwania skierowanego w toku postępowania o udzielenie zamówienia do I., a także wyjaśnień złożonych przez tego wykonawcę w części jaka nie została zastrzeżona jako tajemnica” co sugeruje, że można skutecznie zastrzec wyjaśnienia (w których mogą być nowe informacje niż już znajdujące się w ofercie), ale rzeczywiście nie można mieć pewności czy ten pogląd rozciąga się na całkiem nowy dokument.

dla sprawy KIO 245/14:
„Za skutecznie zastrzeżoną Izba uznała odpowiedź Konsorcjum Q. na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów. Zastrzeżona część ww. odpowiedzi odnosi się w sposób nie budzący wątpliwości do niejawnej części oferty, a dodatkowo stanowi uzupełnienie dokumentów, które zasługują na ochronę z uwagi na argumentację już wcześniej przez Izbę przedstawioną” co sugeruje, że można skutecznie zastrzec uzupełnienie (czyli nowy dokument), ale rzeczywiście nie można mieć pewności czy ten pogląd nie rozciąga się tylko na uzupełnienie dokumentu dotyczącego innej zastrzeżonej wcześniej informacji (choć byłoby to bardzo wąskie twierdzenie).

Zachęcam do częstego pisania, bo nie za dużo jest w Internecie ciekawych artykułów dotyczących zamówień publicznych.

Odpowiedz

Dariusz Mojecki 27 sierpnia, 2017 o 14:27

Z najnowszych orzeczeń co do terminu złożenia zastrzeżenia w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa: „Dopuszczalnym jest zatem objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa dokumentu czy oświadczenia składanego w wyniku wyjaśnień i złożenie stosowanego uzasadnienia co do poczynionego zastrzeżenia najpóźniej z chwilą złożenia owego oświadczenia lub dokumentu” (KIO 2233/16)

Odpowiedz

Maciej Lubiszewski 28 sierpnia, 2017 o 13:42

Super! Dziękuję.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: