Wznowienie postępowania na część zamówienia

Maciej Lubiszewski08 kwietnia 2022Komentarze (0)

Od początku pandemii współpracuję z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. W ramach tej współpracy prowadzę szkolenia dla pracowników samorządowych poświęcone zamówieniom publicznym.

Podczas tych szkoleń padają pytania, na które staram się odpowiedzieć. Niekiedy jednak (i wcale nie jest to rzadkość) potrzebuję czasu, aby nad zadaną kwestią pomyśleć. Człowiek (przynajmniej ja) nie jest przecież alfą i omegą, a czasem pytania dotyczą spraw naprawdę zawiłych.

Problem w tym, że później trudno do tematu wrócić: a to szkolenie dotyczy innej tematyki, a to skład grupy jest inny…

Pomyślałem, że ten blog wykorzystam jako narzędzie do udzielania odpowiedzi. Oczywiście, jak na wyjaśnienia z dziedziny Pzp przystało, nie będę zdradzał źródła pytania 🙂

Dziś prowadziłem szkolenie nt. zakończenia postępowania – de facto skupiłem się na jego unieważnieniu.

Wspomniałem o obowiązku poinformowania wykonawców, którzy brali udział w unieważnionym postępowaniu o ponownym jego wszczęciu (art. 262 Pzp). Przygotowując się do spotkania zacząłem zastanawiać się nad kwestią postępowania podzielonego na części, tj. takiego, w którym zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Czy zamawiający powinien powiadomić wszystkich wykonawców, którzy wzięli udział w postępowaniu, czy tylko tych, którzy złożyli oferty na daną część?

Uznałem, że tę kwestię zostawię sobie na jakieś rozkminianie podczas spacerów lub biegania po lesie ale w trakcie szkolenia padło dokładnie takie pytanie.

Postanowiłem zatem poruszyć ten temat na łamach naszego bloga.

Wyobraźmy sobie, że postępowanie podzielone jest na trzy części. Dwie z nich zamawiający rozstrzyga, jedną unieważnia. Następnie wszczyna kolejne postępowanie – tym razem wyłącznie na przedmiot zamówienia objęty wcześniej tą unieważnioną częścią.

Ustawodawca nakazuje zawiadomić o wszczęciu kolejnego postępowania wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie w tym (unieważnionym) postępowaniu.

I teraz pytanie: czy zawiadomić wykonawców z trzech części unieważnionego postępowania, czy może tylko z tej jednej unieważnionej?

W grę wchodzą różne interpretacje. Autorzy dostępnych mi komentarzy milczą. Skoro tak, to nieśmiało zaproponuję swoją, autorską wersję. Formułuję ją 8 kwietnia 2022 r., jednak nie wykluczam, że dam się przekonać i pogląd swój zmienię – wtedy zaktualizuję ten wpis.

Póki co rozumuję tak:

Ustawa jedynie szczątkowo reguluje postępowanie, w którym zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Chyba wszyscy przyjmujemy, że są to „mini-przetargi” z osobnymi warunkami zamówienia, chociaż w ustawie mowa jedynie o częścioym przedmiocie zamówienia, częściowym wadium, częściowym warunku dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, ofertach częściowych i częściowym unieważnieniu.

W rzeczywistości więc dopowiadamy sobie: częściowe kryteria oceny ofert, częściowe warunki inne niż ekonomiczno-finansowe, częściowe fakultatywne podstawy wykluczenia. Nie spotkałem się z poglądem o niedopuszczalności stosowania osobnych kryteriów oceny ofert, czy też osobnych warunków udziału w postępowaniu ustalonych dla poszczególnych części przetargu.

Art 262 Pzp ewidentnie napisany jest pod „jednolite” postępowanie: nakazuje zawiadomić tych wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie w unieważnionym postępowaniu.

W przypadku, gdy unieważnieniu postępowania podlega jedynie jego część, art. 262 Pzp powinien być zastosowany odpowiednio, a więc z uwzględnieniem zmian.

Zatem, jeżeli unieważnieniu podlegała część postępowania, zawiadomienie kierowane jest do tych wykonawców, którzy ubiegali się o zamówienie w tej unieważnionej części postępowania.

Według komentarza UZP (s. 777) zawiadomienie jest kierowane do tych samych wykonawców, do których zostało skierowane zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. To stwierdzenie mocno mnie zdziwiło, ponieważ w przepisie mowa o wykonawcach, którzy ubiegali się o zamówienie, a nie o wykonawcach, którzy złożyli ofertę.

Wydaje mi się, że zawiadomienie o ponownym wszczęciu postępowania powinno być skierowane również do wykonawców, którzy ujawnili się na wcześniejszym, przedofertowym etapie postępowania (np. zadając pytanie do SWZ, wnosząc odwołanie na treść ogłoszenia), nawet jeżeli ostatecznie nie zdecydowali się na złożenie oferty (a takich wykonawców przecież nie zawiadamia się o unieważnieniu).

Tu może pojawić się problem. Czy zawiadomić wykonawcę, który zadał pytanie o możliwość wydłużenia terminu składania ofert, a następnie nie złożył oferty na żadną część? No cóż, w takim przypadku bezpieczniej będzie uznać, że taki wykonawca wyraził zainteresowanie każdą częścią, a więc i tą, która później została unieważniona. Ja bym go zawiadomił.

Na koniec warto dodać, że zawiadomienie, o którym mowa w art 262 Pzp kierowane jest do wykonawców niezależnie od trybu nowowszczętego postępowania, zatem przepis ma zastosowanie nawet w przypadku zamówienia z wolnej ręki.

Maciej Lubiszewski

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: