Za zgodność z oryginałem

Robert Jaroszewski30 października 2012Komentarze (0)

Zdarzyło się, że pełnomocnik załączył do oferty kopię pełnomocnictwa, udzielonego celem złożenia oferty, opieczętowaną „za zgodność z oryginałem”przez radcę prawnego.

Otóż pełnomocnictwo w takiej formie, w tym postępowaniu było wadliwe.

Radca prawny nie ma kompetencji do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentu na którym udzielono pełnomocnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, radca prawny ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Takie przepisy obowiązują w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, czy sądowoadministracyjnym.

W PZP nie ma przepisu uprawniającego radcę do takiej czynności. Pełnomocnictwo powinno zatem zostać złożone w oryginale, bądź jako dokument urzędowy – odpis poświadczony przez notariusza, któremu ustawowo zagwarantowano możliwość dokonania takiej czynności z określonym skutkiem prawnym.

Dlaczego nie kopie?

Otóż dlatego, że kopie nie spełniają warunku własnoręczności podpisu, co jest przesłanką zachowania formy pisemnej, a ta co do zasady i pod rygorem nieważności zastrzeżona jest do czynności polegającej na złożeniu oferty.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: