Zrozumiale o niezrozumiałym.

Robert Jaroszewski30 stycznia 2014Komentarze (0)

Dziś wpis dla tych, co siedzą w systemie zamówień od wczoraj, albo zapomnieli.

Czy zastanawiałeś się, dlaczego oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu jest składane w oryginale a oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, może być złożone w kopii.

Ta dwoistość formy oświadczeń tego samego podmiotu jest bez sensu, chyba, że sięgniemy do przepisów prawa, gdzie znajdziemy uzasadnienie, ale wciąż nie sens tej sytuacji.

Zgodnie z przepisem, wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, również te dokumenty.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu nie jest wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów, jest zaś tam zamieszczone oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. To drugie jest zatem oświadczeniem i „dokumentem” w rozumieniu tegoż rozporządzenia a zatem korzysta z przywileju, jakim jest możliwość składania dokumentu w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, jako niewymienione w rozporządzeniu ma towarzyszyć ofercie a ta, pod rygorem nieważności (z wyłączeniem postaci elektronicznej), ma posiadać formę pisemną. Do zachowania formy pisemnej potrzeba własnoręcznych podpisów na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Nie czyni zadość temu kopia, gdyż nie jest własnoręcznie podpisana. Własnoręcznie podpisany jest oryginał.

I tu dochodzimy do sedna sprawy.

Jak widać jest to wszystko uzasadnialne, tyle tylko, że po co dokonywać karkołomnych wykładni w stosunku do treści, jakie niosą ze sobą oświadczenia tego samego wykonawcy, w tym samym postępowaniu, składane celem potwierdzenia swoich walorów.

Była kiedyś taka opinia UZP, co prawda w zmienionym stanie prawnym, iż dokumenty z uwagi na możliwość wielokrotnego użycia w rożnych postępowaniach, mogą być składane w formie kopii. W ten oto sposób dowiedzieliśmy się, jak pomaga się wykonawcom w trudach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. U źródła, wyglądało to następująco: „Zrównanie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z dokumentem oryginalnym miało na celu ułatwienie wykonawcom udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu proces przygotowania się do uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne przez wykonawców staje się mniej kosztowny oraz czasochłonny, co umożliwia im szerszą działalność na rynku”.

Mając na uwadze ten minimalistyczny środek, skutkujący jakże doniosłymi konsekwencjami, powodzenia wszystkim wykonawcom życzę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: