Rodzaje dokumentów

O legislacji przy okazji

Robert Jaroszewski14 czerwca 2013Komentarze (0)

W poszukiwaniu podstaw do wykluczenia wykonawcy, co to nie składa oświadczenia o nienależeniu do grupy kapitałowej, trafiłem do uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającego tę nowość (wszak autor wie najlepiej co myślał). Czytam na stronie 531 druku sejmowego 455, że: „W ślad za określonym w art. 26 ust. 2d ustawy nowym wymogiem, w treści rozporządzenia określono normę, […]

Dziś o oświadczeniu z art. 26 ust. 2d PZP a więc informacji wykonawcy, że nie należy do grupy kapitałowej. Nie złożył bowiem w jednym postępowaniu wykonawca takiej informacji, ani też listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Zamawiający wezwał go do złożenia listy albo informacji i w odpowiedzi otrzymał informację, opatrzoną datą następującą po […]

Czasem dobrze jest zachorować. Można wtedy z czystym sumieniem odłożyć palące zadania (Robert, nie wiem, czy dam radę zrobić tę SIWZ na piątek :)) i w spokoju podumać. A o czym innym tu dumać, jak nie o ostatniej nowelizacji naszego ukochanego PZP? Szczególnie zainteresowało mnie rozporządzenie w sprawie dokumentów. Ostatni wpis Roberta dowodzi, że nie […]

Nowe jest piękne.

Robert Jaroszewski23 lutego 2013Komentarze (0)

Witamy nowe (19.02.2013 r.) rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Oj, będzie się działo: dowody, poświadczenia, uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze, no i rzetelność, kwalifikacje, efektywność i doświadczenie wykonawcy weryfikowane mocą wykazów lub poświadczeń. Dotychczas myślałem, że wykazy służyły weryfikacji warunku […]

Odpis pełny także jest aktualny

Robert Jaroszewski23 grudnia 2012Komentarze (0)

Jako radca prawny posiadam czasami pełnomocnictwo, pochodzące od osób które kiedyś były upoważnione do składania oświadczeń w imieniu reprezentowanej osoby a już nie posiadają tego umocowania. Wciąż więc, w zgodzie z prawem, mogę działać w imieniu tego podmiotu, bo ten istnieje, często ma się dobrze i nowe władze nie cofnęły mi pełnomocnictwa, uznając to za […]