Informator UZP

Robert Jaroszewski29 lipca 2020Komentarze (0)

Bardzo się cieszę z ostatniego Informatora UZP (nr 2/2020), bo zawiera dwa ważne opracowania.

Pierwsze to ankieta wraz z opracowaniem wyników, dotycząca “branży” w praktyce i nauce. Sporo mówi o zasobach ludzkich na rynku zamówień publicznych.

Drugie to opinia w przedmiocie dopuszczalności zmian umowy o zamówienie publiczne po upływie umownego terminu wykonania zamówienia. Przy czym na szczególną uwagę zasługuje przenikliwość opinii i kategoryczność wniosku w dość złożonym stanie prawnym. Dzieło wzbogaci moją bibliotekę patentów na sprawy trudne i beznadziejne.

Jak kupować komputery?

Maciej Lubiszewski17 czerwca 2020Komentarze (0)

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swoich stronach I tom “Rekomendacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne”. Można je sobie pobrać stąd.

Jeszcze ich nie czytałem. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w najbliższy piątek, bezpośrednio po egazminach dyplomowych (zaczyna się czas obron). Być może znajdę czas na jakąś krótką refleksję po lekturze.

Mam nienajlepsze wspomnienia związane z podobnym dokumentem wydanym przez UZP wiele lat temu – jeszcze za czasów Pana Jacka Sadowego. Błąd merytoryczny (do którego każdy ma prawo) został naprawiony nie poprzez oficjalną erratę, lecz przez ciche podmienienie strony w dokumencie.

Opublikowany dziś tom poświęcono przygotowaniu postępowania na zakup komputerów. Myślę, że powinien go przeczytać każdy, kto zajmuje sie przetargami w swojej jednostce, nawet jeżeli w najbliższym czasie nie jest planowany akurat taki zakup.

Część reguł przygotowania postępowania jest niezależna od przedmiotu zamówienia, więc wiedza zawarta w Rekomendacjach może mieć wymiar uniwersalny.

Miłej lektury.

Maciej Lubiszewski

 

Idę na zderzenie z czołgiem.

Zamierzam podyskutować z kwestią „jednolicie interpretowaną zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie”.

Chodzi o wynik samokontroli zamawiającego, to jest możliwość unieważnienia czynności przez zamawiającego, co może dotyczyć szeregu różnych działań podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu, w tym wykluczenia z postępowania, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania, a co gorsze wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zdać należy sobie sprawę z tego, że oświadczenia zamawiającego w toku postępowania mogą mieć różny charakter i nie wszystkie są oświadczeniami doniosłymi prawnie, ale pewna ich kategoria, to jest oświadczenia woli, nie mogą być zmieniane w sposób dowolny i jednostronny.

I tu najbardziej obrazowy przykład: oświadczenie zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożone wykonawcy.

I tu tło sprawy, wyrok KIO 381/19, gdzie Izba stwierdza, że „zamawiający nie może ignorować nowych okoliczności faktycznych, o jakich dowiedział się po wykonaniu wcześniejszego wyroku Izby. Zamawiający powinien w takiej sytuacji powtórzyć czynność badania i oceny ofert i dokonać czynności wykluczenia/odrzucenia/wyboru oferty z uwzględnieniem nowych okoliczności faktycznych, jakie pojawiły się w postępowaniu i jakie nie były znane ani jemu, ani Izbie, w czasie trwania postępowania odwoławczego. Na nowe czynności dokonane przez zamawiającego, wykonawcom przysługuje odwołanie”.

Ten wyrok sam w sobie jest ciekawy, gdyż dotyczy momentu po wydaniu orzeczenia przez KIO, jednak orzeczeń dopuszczających możliwość samodzielnego unieważnienia przez zamawiającego dokonanej czynności jest wiele, jest to ta „kwestia jednolicie interpretowana zarówno w orzecznictwie oraz doktrynie”.

Ja nie spieram się z możliwością refleksji zamawiającego nad prawidłowością podjętej czynności (najczęściej zresztą powodowaną działaniami konkurencyjnych wykonawców), tylko ze sposobem załatwienia tej kwestii – unieważnieniem czynności.

Fakty są takie, że PZP zna unieważnienie postępowania i unieważnienie umowy. Mamy pewne możliwości unieważniania czynności przed Izbą i z nakazu Izby,

ale

nie ma wyraźnych podstaw prawnych do unieważnienia czynności zamawiającego na skutek samowoli, przepraszam – samokontroli zamawiającego.

Podczas dyskusji nad prawnymi podstawami decyzji zamawiającego o unieważnieniu czynności, pojawiają się przepisy art. 7 ust. 1 lub 7 ust. 3 PZP.

Pamiętajmy, że po art. 7 jest jeszcze art. 14 ust. 1 PZP.

Kodeks cywilny zawiera przepisy o wadach oświadczeń woli i sposoby uchylania się od skutków prawnych takich oświadczeń. Nie ma tam mowy o „unieważnianiu” czynności.

Skoro wskutek wymiany oświadczeń woli powstał istotny prawnie stan dotyczący pary/paru osób, np. wybór najkorzystniejszej oferty, to brak tu miejsca na jednostronne unieważnienie czynności przez zamawiającego.

Przechodząc do sedna, czy w zamówieniach publicznych, teoria doręczenia (art. 61 k.c.), nie pozostaje teorią?

Okoliczność, że na czynność zamawiającego może przysługiwać odwołanie, jest tu wątpliwą pociechą.

Słyszeliście kiedyś o Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego? Jeżeli nie, a pracujecie dla jst, to zachęcam Was do zapoznania się ze stroną Instytutu (www.nist.gov.pl).

Jakiś czas temu Instytut zaproponował mi przygotowanie ekspertyzy dotyczącej wpływu tzw. Tarczy Antykryzysowej na udzielanie i realizację zamówień publicznych.

Temat ciekawy i nośny. Pomyślałem, że jest to doskonała okazja, by świat nauki wsparł praktyków. Podjąłem się więc tego zadania, o czym zresztą napisałem na blogu.

Ekspertyza jest już opublikowana na stronie NIST. Można ją pobrać stąd. Ponadto NIST organizuje bezpłatne szkolenia dla przedstawicieli jst. W ostatni wtorek poprowadziłem właśnie takie szkolenie (oczywiście online).

Wczoraj ustaliliśmy z przedstawicielami Instytutu, że w następny wtorek poprowadzę je jeszcze raz. Gdybyście byli zainteresowani wejdźcie na stronę NIST, albo po prostu kliknijcie sobie tu, aby zgłosić swój udział w szkoleniu. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na wymogi licencyjne.

Szkolenie jest bezpłatne i trwa 1,5 godziny. Serwis kawowy we własnym zakresie :). Można przyjść w ulubionych papuciach ;).

Maciej Lubiszewski

Apel do zamawiających

Maciej Lubiszewski21 kwietnia 2020Komentarze (0)

Nie mam czasu na udzielanie się na blogu. Intensywnie pracuję nad opracowaniem Tarcza Antykryzysowa a udzielanie zamówień publicznych.

Jak się ukaże, powiadomię i wskażę link.

Mimo zapracowania postanowiłem kilka minut poświęcić na przygotowanie wpisu w sprawie, która dała mi do myślenia.

Wielu przedsiębiorców ma problem z otrzymaniem z ZUSu zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek. Dotyczy to tych, ktorzy wystąpili o ulgę w płaceniu składek – ci nie dostaną zaświadczenia do czasu podpisania umowy z ZUSem.

Warto, aby zamawiajacy mieli tego świadomość i w czasie epidemii zrezygnowali ze stosowania przesłanki fakultatywnej z art 25 ust 5 pkt 8 PZP, dzięki czemu nie będą musieli (a nawet nie będą mogli) żądać zaświadczenia z ZUS.

Przesłanka obligatoryjna dotyczy jedynie zaległości prawomocnych, poza tym jest badana w oparciu o oświadczenie wykonawcy – tu wprawdzie mam inny pogląd, ale nie czas na dyskusje.

Ograniczenie się do art 24 ust 1 pomoże wielu wykonawcom, którzy nie ze swojej winy znaleźli się w kłopotach.

Zamawiający niczym nie ryzykuje, ponieważ na nim nie ciąży obowiązek stosowania przeslanek fakultatywnych.

Taka praktyka może znakomicie uzupełnić tarczę, która w zakresie PZP jest dosć licha – ale to juz temat na inną opowieść.

-Maciej Lubiszewski-